www.manorstyle.se
Informations & köpvillkor från Manorstyle

Allmänt om oss

Vårt mål är nöjda kunder, att köpetskall kännas tryggt och att det du köper hos oss skall motsvara dinaförväntningar -skulle inte detta vara fallet så gör vi allt som står i vår maktför att rättatill det. Ring 070- 45 47 465 eller maila oss så hjälper vi dig!Ju större paket desto längre frakt-tid.

Manorstyles köpvillkor

Priser

Våra priser kan ändras av omständighetersom vi på Manorstyle inte råder över, till exempel väsentligt ändraderåvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms. I alla priser ingår momsmed 12 eller 25%. Om momsen ändras förbehåller vi oss rätten att justeravårapriser med motsvarande belopp. Vi reserverar oss för eventuella tryck- och skrivfel.

Frakter

Vi erbjuder två typer av frakter:

Fri leverans

Fri leverans tilldinport/brevlåda/trottoar och inga kostnader tillkommer.

eller

Inbärning

Inbärning med en startavgiftpå5000kr. Varan skickas med DHL, men istället för att levereras hem tilldig hämtar en flyttfirma upp möblerna och bär in dem dit du vill ha dem. De taräven hand om av-emballering och emballage. Detta pris är en startavgift, sen tillkommerkostnader per timme, för ev. fler man än två och om beroende på hur kompliceratdet är.

För exakt pris på din adressbegäroffert. 

Rabatter

Vill du köpa mycket möbler kan vi naturligtvisge dig ett bättre pris. Ju mer vi kan lasta tillsammans desto bättre priser kanvi göra. Så kopiera din varukorg & skicka/maila den till oss så återkommervi med en offert med korrekt frakt och preliminära leveranstider!

Offerter

Vill du ha en offert på vad du kan fåförrabatt på just dina köp eller vill du ha ett grepp om en exakt leveranstidäven för möbler som inte finns inne i lager, eller letar du efter något vi inteharupplagt i vår webbshop - hör av dig, vi kan i princip leta rätt på allteller bygga det. Från platsbyggda paneler, bokhyllor eller kök till en kopia aven stol du redan har. Materialet är inget hinder - vi löser det!

Returfrakt

Vid ett ångrat köp står du normalt självför, men kan fås arrangerad av oss mot en avgift om 250kr

Betalning

Du har följande betalningsalternativ attvälja mellan:

1.     Faktura/ Dela uppbetalningen (Payson Faktura) Fakturan kommer efter leverans och du väljersjälv om du villbetala hela summan inom 14 dagar eller om du vill avbetala.(Betalning i efterskott) Det finns ett pristak för Payson faktura på30,000kronor

2.      Kort/Internetbank/Paysonkonto betalning(Betalning i förskott)

3.     Förskotts betalning(Betalning i förskott) du betalar i förväg till vårt post- ellerbankgironummer.

För paket som inte hämtas utdebiterar Manorstyle kundenen avgift, vilket motsvarar de faktiskakostnaderna för returfrakt, expeditionsavgift och hantering. Vi ansvarar inteför pengar, checkar och frimärken som skickas i brev.

Minderåriga

Minderåriga (under 18 år) måste ha målsmansgodkännande för att få beställa. Undantag görs för hemmaboendeminderåriga medegen inkomst (16år).

Personuppgifter

Manorstyle är ansvarig för behandlingen av personuppgifter somdu lämnar till oss som kund och dessa behandlas av Manorstyle föratt kunna administrera dina inköp, samt i marknadsföringssyfte. Om du vill ändra/rättatill några uppgifter, maila contactManorstyle@gmail.com eller skrivtill:

Manorstyle, Södergatan 15, 514 34 Tranemo, SWEDEN

Force Majeure

Manorstyle är befriat från påföljd för underlåtenhet att fullgöraviss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund ibefriande omständighet enligt nedan och omständigheten förhindrar, försvårar ellerförsenar fullgörandet. Befriande omständigheter är bland annat åtgärder ellerunderlåtenhet från myndighet, ny eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden,blockad, brand, översvämning, sabotage eller olyckshändelse av störreomfattning. I force majeure ingår myndighetsbeslut som påverkar marknad ochprodukter negativt, till exempel beslut om varningstexter, försäljningsförbudmed mera eller en onormal nedgång i marknaden.

Support och tillgänglighet

Vi besvarar frågor via e-post så fort vikan men senast inom 72 timmar. Tidsgarantin gäller dock endast faktiska köp ochbeställningar, samt under vardagar. I de fall vi inte lever upptilltidsgarantin påtar vi oss att inom 72 timmar meddela kund om fördröjningen,samt orsak till denna.

Ångerrätt - 14 dagars ångerfrist

Ingen affär är avslutad förrän du fått, provatoch godkänt dina varor. Du ska vara helt nöjd, annars får du pengarna tillbaka!

Som kund har du rätt att häva köpet,utan kostnad, om du inte godkänner en ny föreslagen leveranstid videventuellförsening.

Är du inte nöjd har du 14dagarsångerfrist efter det att du mottagit varan. Du har rätt att utan kostnadöppnaförpackningen för att kontrollera att varan fungerar. Du har alltid rättatt häva ditt köp.

Ångerfristen gäller på allt i butiken, utombeställningsvaror som byggt efter kundens beställning eller efter kundensönskemål.(Detta är de varor som inte finns prefabricerade utan tillverkas efterkundens beställning.) Varan måste skickas tillbaka i väsentligen oförändratskick. Utnyttjar du ångerrätten och returnerar i originalförpackningen sompostpaket eller brev debiteras en returfrakt oavsett paketets storlek eller antalartiklar.

Är det en större vara t ex en möbeleller en vara som levererats med DHL eller BeMove så gäller särskilda avgifter.Se info om returfrakt ovan.

Julklappar

Vara köpt som julklapp har bytesrätttill och med den 15 februari året efter den infallna julen. Detta gäller dockej möbler, beställningsvaror eller specialdesignade produkter efter kundensönskemål.

Fyll i retursedeln som bifogas idittpaket och skriv vad du returnerar. När vi fått tillbaka varan och konstateratatt den inte är skadad betalar vi, inom 30 dagar, tillbaka det belopp du betalat,samt avgifter (express, postförskott och expeditionsavgift) om hela ordern ärreturnerad.

Bytesrätt/reklamation/retur

Du betalar endast returfrakt om du bytertill annan färg eller storlek. Om en vara är felaktig eller felexpedierad står viför frakten.

Gäller det en använd vara, ta kontaktmed Manorstyle på070-454 74 65. När vi fått tillbaka varan ochkonstaterat att den inte är skadad, betalar vi tillbaka beloppet du betalatsamt avgifter (express, postförskott och expeditionsavgift). Om du beställtfler varor än den du returnerat betalar vi dock inte tillbaka avgifterna (dettaberor på att avgifterna är samma oavsett hur många varor man beställt).

Är paketet skadat bör du genast anmäladet på platsen. Upptäcker du att även innehållet är skadat, returnerar du det, alternativtkontaktar oss. Gäller det en större vara t ex en möbel/vara som levererats medDHL, ring Manorstyle på 070-454 74 65. Fraktskada påpaket eller möbel måste anmälas senast inom 7 dagar efter leverans, annarsgodtas inte skadan. Emballaget måste sparas och granskning av vara samt emballagemåste kunna genomföras.

Vid byte eller retur står duförtransportrisken. Du som kund ansvarar för att godset inte är skadat innan dutar emot och kvitterar leveransen.

Spara alltid följesedeln tills returenär avklarad.

Måttbeställda och möbler som byggsutifrån kundens beställning (Detvill säga möbler som inte tillverkas i förväg utan byggs först när kunderlägger order om dem) ärtyvärr inte möjliga att returnera och köpet går inte att ångra.

Ta dig tid att inspektera alla fraktade möblerobjekt noga för att hitta eventuella skador som kan ha uppståttundertransporten och kontakta oss omedelbart. Anspråk angående fraktskadadeobjektmåste göras inom 7 arbetsdagar. Tyvärr anspråk inkommer efter 7arbetsdagar kan inte accepteras och är inte returnerbara.

Så här gör du:

1.     Fyll i retursedeln(bifogad i ditt paket) vad du returnerar och i förekommande fall vilka varor duönskar byta till istället.

2.     Uppge orsaken tillvarför du inte är nöjd med ditt köp och vill returnera varan eller byta till enannan.

3.     Har Manorstyle gjorten felexpediering så betalar du inga avgifter.

Konsumentköplagen/ARN ger dig rätt att reklameraen vara inom 3 år, under förutsättning att varan var felaktigvidleveranstillfället. Påtala eventuella fel inom skälig tid. Vid tvister somviinte lyckas lösa tillsammans, rekommenderar vi att du vänder dig tillAllmänna reklamationsnämnden. Vi följer alltid deras rekommendationer.Konsumentverkets hemsida www.konsumentverket.se

Återbetalning

När vi fått tillbaka varan ochkonstaterat att den inte är skadad återbetalar vi det belopp du betalat samtavgifter (express, postförskott och expeditionsavgift) inom 30 dagar omhelabeställningen är returnerad.

Vid kontantköp sker återbetalningen i förstahand via Nordeas utbetalningsservice. Om du inte är ansluten till systemetmåste du själv kontakta Nordea för att få ditt konto anslutet. Genom attanvända Nordeas utbetalningsservice slipper du eventuella kostnader som bankernatar ut för att lösa in en avi.

Leveranssätt

 Manorstyle gör allt för att fådina varor levereras i tid och på ett säkert sätt. Men ibland uppstår omständigheterutanför vår kontroll som kan resultera i en försening i produktionen ellerleveransenav dina möbler. Vi gör vårt bästa för att ge så exakta leveranstidersom möjligt, men våra men beräknade ledtider är aldrig en garanti för ettspecifikt leveransdatum.

DHL

Leverans av möbler från England tarmellan14-25 dygn, beroende på var i England respektive Sverige/Norden/Europavarorna skall transporteras. Ju längre sträcka desto längre tid. Frakten ärinräknad i priset för varan. Du meddelas via SMS eller per brev när leveransenkommit fram. Varorna levereras utan för huset/på trottoaren/gatan, ingenhjälpmed inbärning ingår.

Crating

Leverans av känsligare, större, tyngre handgjordaoch specialbyggda möbler från England tar mellan 21-35 dygn. Till dessa möblerbygg det en träbox som sedan fraktas med DHL till Sverige och därefter körs deut till dig.  Tiden det tar beror dels på var i EnglandrespektiveSverige/Norden/Europa varorna skall transporteras och dels på andratransportersom varan kan samordnas med. Ju längre sträcka desto längre tid. Ingenhjälp med inbärning eller av-emballering ingår som standard, DHLtar inte heller hand om emballaget 

För offert på vad just din frakt kommer attkosta - kontakta Manorstyle på 070-454 74 65 eller på mail:contactManorstyle@gmail.com

Inbärning

Inbärning med en startavgift på5000kr.Varan skickas med DHL, men istället för att levereras hem till dig hämtaren flyttfirma upp möblerna och bär in dem dit du vill ha dem. De tar även handom av-emballering och emballage. Nedan angivet pris är en startavgift, sen tillkommerkostnader per timme, för ev. fler man än två och om beroende på hur kompliceratdet är. För exakt pris på din adress begär offert.

PostNord

  • Leverans inom cirka en vecka från beställningsdatum.
  • Du meddelas via SMS eller brev när paketet kommit fram.
  • Du hämtar paketet hos närmaste postombud eller det utlämningsställe du valt. Mindre försändelser kan skickas direkt hem till din brevlåda.

Garantier och service

Inget köp är avslutat förrän du som kundär helt nöjd. När du handlar hos Manorstyle kan du alltid kännadig trygg, tack vare generösa garantier och frikostiga servicetjänster.

Krossgaranti

Manorstyle ersätter alltid transportskadat glas och porslin.Kontakta oss på 070-454 74 65.

Råd kring skötsel av trämöbler

Trä är ett levande material. Detfinnsinte två träbitar som ser exakt lika dana ut. Trä reagerar påfluktuationer i luftfuktighet (precis som trägolv och trähus), där med kanmöbler expandera och krympa över tiden och under året beroende på klimatet.Observera att graden av luftfuktighet eller torrhet i ditt hem kan orsakasplittring och förändringar i färgen som inte påverkar möbelns hållbarhet ellerkvalitet och ska inte betraktas som ett fel. Ojämnheter i möblernas i finishinte betraktas som defekter, utan de är avsiktliga och alla möbler inspekterasnoggrant före leverans. Allamöbler från Manorstyle har skapatsför att ge utmärktprestanda med minimal skötsel. Med rätt skötsel kan de hållai många långa år.

Fina trämöbler bör inte utsättasförextrem hetta eller fuktiga förhållanden, t.ex. att placera den nära ett värme-uttag,element, öppenspis eller ett öppet fönster. Försök att undvika direkt solljusvilket kan orsaka att vissa ytskikt bleknar.

Placera inte plast, gummi ellerhetaföremål direkt på en trämöbel. Kemikalier i plast och en del gummi kanskada eller missfärga yta om de lämnas i kontakt med möblerna under enlångtidsperiod. För att undvika dessa märken, använd en bordsfilt, läder ellerkork under varma tillbehör.

Var sjätte månad eller så, kan detfinnas ett behov eller önskan om mer grundlig rengöring av trämöblerna utöver regelbundendammtorkning. Möblerna kan tvättas med en mild tvål avsedd fördetta ändamåleller ett möbelrengöringsmedel. Följa anvisningarna på produkten med enmjuktrasa och torka i fiberriktning. En möbelpolish kan användas om en lite merglans önskas.

Utspilld vätska bör torkas från ytan omedelbartmed en mjuk, lätt fuktad trasa, i riktning med träfibrerna.

Avlägsna damm med en mjuk, ren trasa, i fiberriktningen.Tyget kan fuktas med en möbelrengörings produkt eller en möbelpolish. Följtillverkarens anvisningar på produkten. Undvik produkter som lämnar enoljigfilm på möblerna eftersom de kan orsaka en grumling av finish och har entendens att samla damm.

En lätt behandling med hög kvalitativ, icke-silikonbaserad möbelpolish kommer att öka skönheten i din möbel. Undvik att användaoljiga lacker eller vaxer.

Med tiden kan repor uppstå på möbler. Dessakan lagas med speciella touch-up pennor eller sticks som finns att köpa i färghandeln.

Råd kring skötsel av lädermöbler

Många av våra läder produkter är gjordai antikpatinerat anilinläder eller rent anilinläder, men allt läder mår bra av sammaskötsel. Då anilinläder har öppna porer, det vill säga inte är klätt mednylonoch som de flesta lädersorter numera är, så andas det och där med kan det ävensläppa in fett och damm. För att slippa fula fettfläckar och för bästa hållbarhetköper du en lädertvål på närmaste ridsportbutik. Fukta en svamp eller trasa ochgnid in den väl med tvål. Torka av lädret och du har i ett sveprengjort ochskyddat din möbel. Glycerinet i tvålen fungerar som en hudkräm på människorshy, den löser upp smuts och återfettar. Det går även att smörja in lädret medhudkräm, men det är svårare att applicera jämnt och lättare att åstadkommafläckar med. Lädret tål bra att du spiller vatten på det och återtar sinvanliga färg så snart vattnet torkat. Spiller du till exempel te eller kaffe sårengör du enklast med lädertvål.

Företagsinformation

Manorstyle

Besöksadress: Södergatan 15, 51434Tranemo

Organisationsnummer: 771221-7558

Telefonnummer: 070-454 74 65

E-postadress: themanorstyle@gmail.com

Bankgiro: 701-8286

Plusgiro: 578313-9

 

Personuppgifts policy

De uppgifter du förser oss med isambandmed en order ligger lagrat på sådant sätt i vårt ekonomisystem att de ejkan komma utomstående till del. Vi lämnar ej vidare uppgifter du förser oss medi någon form annat än där det krävs för att effektuera din order, alternativtdär detta har direktrelevans till de varor du köpt. Detta innebär att vi inte säljer,hyr ut, eller på något annat sätt nyttjar uppgifterna till någonting annat änför det syfte som de ursprungligen lämnats.

Om cookies

En cookie är en liten textfil som webbplatsendu besöker begär att få spara på din dator. Cookies används på mångawebbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner.

Det finns två typer av cookies. Den enatypen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempelvidfunktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuellawebbplatsen. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Undertiden duär inne och surfar på en sida, lagras den här cookien temporärt i din dators minneexempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionscookieslagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stängerdin webbläsare. Vår hemsida använder sig endast av så kallade sessionscookies.